دویست و چهل روز

پنج‌شنبه 28 بهمن 1395 ساعت 01:49
خیلی وقت است که تایم همه چیز با پسر کوچولو تنظیم می شود. غذا خوردن، استراحت کردن، فیلم دیدن،حمام رفتن،مهمونی رفتن و وبلاگ نوشتن
خیلی وقتی که می گویم به اندازه ی دویست و چهل شب و روز قدمت دارد(: