یکشنبه 15 اسفند 1395 ساعت 20:45
ممنون که بداخلاقی هام رو مهربونی .
یه وقتا خیلی بدم، می دونم خودم! خیلی خوب می دونم ): 

 اما تو تمامِ لحظاتِ بداخلاقی هم دوسِت دارم.

پ.ن: کُلاه