رفیقِ جان

پنج‌شنبه 7 اردیبهشت 1396 ساعت 16:01

می دونی یه وقتایی هست  که خیلی به کمک احتیاج داری

 تازه اونجاس که  می فهمی چندتا رفیق دورت داری؟ چندتا هستن که بی هیچ مکث و تعللی بتونی خواسته ات (هرچند کوچیک ) رو بهش بگی؟ 

بگی و خجالت نکشی. بگی و بعد از اینکه فهمید قبلِ گفتنش خجالت می کشیدی ازش،  کلی بد و بیراه نثارت کنه وپاشه بیاد بزَنَت اصن.... !