شنبه 23 اردیبهشت 1396 ساعت 01:25
چقدر بد که بین بد و بدتر باید انتخاب کرد. 
چقدر تلخ که خوب و عالی، عملا  وجود  نداشته باشه.