گوجه گیلاسی چیست؟

دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 ساعت 19:03
وی علاقه ی زیادی به ابزار و وسایل الکتریکی از خود نشان می دهد.قرار گاهش پشتِ میز تلویزیونِ خانه ی مادربزرگه اش است.از مهارت های یدی اش می توان به شکستن بلوریجات و کوبیدن، روی سطح خارجی هر جسم شیشه ای و بعضا فلزی و درآوردن صداهای گوش خراش اشاره کرد. 
نانای جزء لاینفک وجود ایشان بوده و از هر فرصتی ائم از تعویض، شست و شو، غذا خوردن، لباس پوشیدن و.... استفاده کرده، قر می دهد.
از دیگر ویژگی های وی، دندان های تیزش است. شخص مذکور از هر فرصتی برای گاز گرفتن بهره برده، اشکتان را در می آورد. یکی از شاخص ترین توانایی هایش گریه الکی است. گریه الکی در مواقع ضروری استفاده می شود، برای مثال وقتی از کاری منع می شود و وسیله ای ازش گرفته می شود گریه الکی سر می دهد.یا وقتی آقای پدر از بازی کردن باهاش بیهوش می شود نیز همینطور.
وی آدمِ خونه زندگی نبوده و به طبیعت گردی میل زیادی داشته و بعد از ساعت ها بیرون گردی از به خانه آمدن به طرز فجیع امتناع می کند تا جایی که به محض دیدن درب پارکینگ جیغ هایش را توی محیط می پراکند.
از دیدگاه ایشان بدن مادر یک چیزی است که باید گازش گرفت. فین ها را روش پاک کرد و باز هم گازش گرفت. و بدن پدر نیز جسمی سفت است که باید با ناخن خنجش انداخت و اگر جدا نشد با دندان گرفت و تکه تکه اش کرد.
از نظر وی... دایی ها اصولا فقط بَرَنده یشان به دَدَ بوده و استفاده ی دیگری ندارند.مادربزرگه شخصی جهت لوس کردن خود و پدر بزرگه فردی است که نباید اجازه ی خواب به او داد.