همه اش دروغ....

دوشنبه 16 مرداد 1396 ساعت 17:34

متاسفانه آدم بعد از خوندنِ یک سری وبلاگ ها از زن بودنِ خودش متاسف میشه.