سه‌شنبه 20 بهمن 1394 ساعت 11:07

چقدر برف  و باد دیروز به جا بود....


تهران تمیز شده